วันเพ็ญเดือนสิบสอง

25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียวร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2558 ที่ทางวัดคลองน้ำเขียวและชุมชนได้ร่วมกันจัดขึ้น

โดยทางโรงเรียนได้ร่วมทำกระทงและส่งนางรำร่วมในขบวนแห่กระทงครั้งนี้ด้วย

page page2 page3 page4

ติดต่อ สพป.สก.1