ประกาศโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนบ้านคลองคันฉอ  อำเภอ เมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา เอกภาษาไทย  จำนวน  1  ตำแหน่ง

ดาวโหลดเอกสาร pdf.  prakadschool

ติดต่อ สพป.สก.1