อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

นายไสว  สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยเครือข่ายท้องถิ่น มศว.และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งโครงการนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

IMG_6828 IMG_6829 IMG_6830 IMG_6831 IMG_6832 IMG_6836 IMG_6837 IMG_6840 IMG_6841 IMG_6842 IMG_6843 IMG_6844 IMG_6845 IMG_6846 IMG_6847 IMG_6848 IMG_6849 IMG_6850 IMG_6851 IMG_6852 IMG_6853 IMG_6854 IMG_6855 IMG_6856 IMG_6857 IMG_6858 IMG_6859 IMG_6860 IMG_6861 IMG_6862 IMG_6863 IMG_6864 IMG_6870 IMG_6871 IMG_6872 IMG_6873 IMG_6874 IMG_6875 IMG_6876 IMG_6877 IMG_6878 IMG_6879 IMG_6880 IMG_6881 IMG_6882 IMG_6883 IMG_6884 IMG_6885 IMG_6886 IMG_6887 IMG_6890 IMG_6891 IMG_6893 IMG_6894 IMG_6895 IMG_6896 IMG_6897 IMG_6898 IMG_6899

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา