วันวชิราวุธ

25 พฤศจิกายน 2558

นายประสิทธิ์ เสนีย์ศรีสกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว พร้อมด้วยลูกเสือโรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

boyscout58_620

boyscout58_747

boyscout58_2079

boyscout58_3449

boyscout58_9624

ติดต่อ สพป.สก.1