สพป.สระแก้ว ๑ จัดสอบครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ)

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อกคศ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยใช้พื้นที่โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว เป็นสนามสอบข้อเขียน และใช้ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นสนามสอบสัมภาษณ์ โดยมีนายไสว  สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก โดยนำทีมคณะกรรมการจัดสอบออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ และมีนายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานคณะกรรมการการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน ๒๖ คน

IMG_6461 IMG_6462 IMG_6463 IMG_6464 IMG_6465 IMG_6466 IMG_6467 IMG_6468 IMG_6469 IMG_6470 IMG_6471 IMG_6473

01 12285895_1276642799028611_1594907713_n 12305528_1276642732361951_429657936_n 12305976_1276642665695291_136217301_n 12308918_1276642542361970_1951653922_n 12308949_1276642595695298_510787018_n 12319423_1276642645695293_506978365_n IMG_6812 IMG_6813 IMG_6814 IMG_6815 IMG_6816 IMG_6817 IMG_6818 IMG_6819 IMG_6820 IMG_6821 IMG_6822 IMG_6823 IMG_6824

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1