ประชาสัมพันธ์ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมแข่งขัน

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด ด้วยประธานชมรมฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดสระแก้ว จะจัดการแข่งขันฟุตบอลประเภทนักเรียน  7  คน รุ่นอายุไม่เกิน 12   ปี  (ชาย) ในระหว่างวันที่ 5 – 6 และ วันที่ 13  ธันวาคม 2558  ณ  สนามหญ้าเทียม NGK สระแก้ว รายละเอียด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)  33

ติดต่อเรา