ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษาแต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการในวันประชุมประจำเดือน

สพป.สระแก้ว  เขต  1  ขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา  แต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี  ในวันประชุม

ประจำเดือนธันวาคม  2558  เพื่อร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ประจำปี 2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

ติดต่อ สพป.สก.1