ทำบุญทอดกฐิน

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน   2558

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข

ร่วมกันตั้งองค์กฐินทอด  ณ. วัดบ้านคลองเจริญสุข

เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำบุญกับผู้ปกครองและชาวบ้านในหมู่และได้เรียนรู้ถึงประเพณีการทอดกฐินและเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนชุมชน

DSC04257

DSC04266

DSC04294

DSC04278

DSC04297

DSC04296

ติดต่อ สพป.สก.1