ร่วมกันทำกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนบ้านคลองเจิญสุข

ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงโดยทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ และ ความสามัคคีให้กับนักเรียน

DSC04330
DSC04332

DSC04312

DSC04314

DSC04316

DSC04326

ติดต่อเรา