วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนบ้านหนองหว้า จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันวันวชิราวุธ

DSC00020 DSC00032 DSC00033 DSC00034DSC00042DSC00050 DSC00059 DSC00079 DSC00100

Message us