ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดหนองหว้า

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า

ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดหนองหว้า

วันที่ 21 -22 พฤศจิกายน 2558

DSC00007 DSC00074 DSC00099 DSC00160

Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg
Jpeg

ติดต่อ สพป.สก.1