เครือข่ายวังสมบูรณ์รับมอบนโยบาย

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการมอบนโยบายการจัดการศึกษาของ
สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งนโยบายการจัดการศึกษาถือว่าเป็นเครื่องมืออันสำคัญ
ของผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน
อนุบาลวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

page3 page11 page22 page44 page55

ติดต่อ สพป.สก.1