พิธีถวายราชสดุดี ร.๖ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์

  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์จัดกิจกรรม พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือ ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือขึ้นในประเทศไทย  เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558  ณ  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์  พร้อมกันนี้ก็ได้ทำพิธีมอบเครื่องหมายแก่ลูกเสือในโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อเรา