ตรวจสอบสายตาเบื้องต้นให้นักเรียน

  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ตรวจสอบสายตาเบื้องต้นให้นักเรียน
ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
IMG_6015 IMG_6028 IMG_6042 IMG_6077
IMG_6001IMG_6000

ติดต่อ สพป.สก.1