พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๖

นางชูศรี  แนวสุข ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้กำกับลูกเสือ  รองผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสื่อ – เนตรนารีสามัญ  ลูกเสือสำรอง
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรคต ร.๖
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
ณ  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
IMG_5891 IMG_5892 IMG_5907 IMG_5911 IMG_5914 IMG_5922 IMG_5924 IMG_5932 IMG_5937 IMG_5943 IMG_5946 IMG_5951 IMG_5956 IMG_5972 IMG_5974 IMG_5976 IMG_5980 IMG_5984 IMG_5985 IMG_5989 IMG_5990 IMG_5992

ติดต่อ สพป.สก.1