ประกาศโรงเรียนบ้านภูเงิน เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหนงพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูจริญา  อาษาวัง  08-4779-8708

ประกาศรับสมัคร 123

 

ติดต่อเรา