บร.4 ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยมีผู้ผ่านการสรรหา จำนวน ๒๙ ราย ดูรายละเอียดที่ www.br4.go.th จึงให้ผู้ที่อยู่ในลำดับที่ ๑-๓ ไปรายงานตัวในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ หากไม่รายงานตัวในเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1