ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันน้ำดื่มสิงห์แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น ๓ สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕ ๐๓๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1