พิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25  พฤศจิกายน  2558  นายจรินทร์  ถาวรสิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังวน พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ  ลูกเสือ-เนตรนารี  ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและบำเพ็ญประโยชน์   เนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖  พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

P1150370P1150368P1150380P1150381P1150378P1150371P1150376P1150390P1150379 P1150372 P1150389P1150388 P1150387 P1150386 P1150385 P1150384 P1150383 P1150382P1150377P1150375 P1150374 P1150373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา