เชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2558

ในวันพฤหัสบดีที่  3  ธันวาคม 2558  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์)

ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน….

***ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านใดไม่ได้เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว ให้รายงานเหตุผลการไม่เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1