สพป.สระแก้ว เขต ๑ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบรรจุครูผู้ช่วย

 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประจำเดือนพฤษภาคม  เพื่อมอบนโยบายในการจัดการศึกษาในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ 
ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑
และต่อมานายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมทั้งให้โอวาท
ครูที่ผ่านการสอบแข่งขัน ได้รับการเรียกตัวเพื่อบรรจุตั้งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพป.สระแก้ว เขต ๑ จำนวน ๔๖ คน ณ ห้องดอกแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8 page9

 

ติดต่อเรา