สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

โรงเรียนบ้านลุงพลู

พาเด็กๆ ทำกระทง

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

************

6

5

4

3

2

1


Message us