พิธีถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านเทศมงคล

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย ผอ.ขวัญวรา  พิชญชานันท์
ได้ทำพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖)
DSCF1378 DSCF1380 S__4603907 S__4603909 S__4603912 S__4603917 S__4603917 S__4603920 S__4603924S__4603925

หลังพิธีถวายราชสดุดีเสร็จสิ้น ลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
DSCF1389 DSCF1391 DSCF1385 DSCF1386 DSCF1387 DSCF1382 DSCF1383 DSCF1393 DSCF1394

ติดต่อ สพป.สก.1