พิธีถวายราชสดุดี ณ หน้าอาคาร2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ หน้าอาคาร2

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

100210011000

Message us