ซ้อมปั่นเพื่อพ่อ

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  จังหวัดสระแก้ว โดยการนำของนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีซ้อมปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad จำนวนระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร โดยเริ่มตั้งแต่หน้าศาสลากลางจังหวัดสระแก้ว ผ่านตามเส้นทางสิริมงคล ถนนสุวรรณศร ไปจนถึงโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ แล้วเลี้ยวกลับมายังหน้าศาลากลางสระแก้ว โดยมีนักปั่นจักรยานของจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมปั่นจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน

IMG_5501 IMG_5503 IMG_5512 IMG_5518 IMG_5527 IMG_5530 IMG_5539 IMG_5542 IMG_5551 IMG_5562 IMG_5574 IMG_5580 IMG_5581 IMG_5590 IMG_5592 IMG_5595 IMG_5599 IMG_5668 IMG_5669 IMG_5675 IMG_5679 IMG_5697 IMG_5699 IMG_5728

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช   นิสังกาศ   กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช    ตรวจสอบ

พีรพงษ์  ไชยทองศรี    ควบคุม

ไสว  สารีบท อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา