ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ด้วยโรงเรียนบ้านวังวน  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  ประจำปีงบประมาณ 2559   จำนวน 1 อัตรา  

รายละเอียดดังแนบ     prakad 

ติดต่อเรา