ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประะกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนสปช.105/29

โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช .105/29

ปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)pragadbandanb7ixw

ติดต่อ สพป.สก.1