โรงเรียนร่วมทอดกฐินวัดบ้านหนองปรือ

ทอดกฐิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

ณ วัดบ้านหนองปรือ

IMG_2421 IMG_2429 IMG_2446 IMG_2453 IMG_2459 IMG_2464 IMG_2471 IMG_2479 IMG_2488 IMG_2502

ติดต่อเรา