การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง

แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดอ่างทอง ให้ดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2558 ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดอ่างทอง

2.เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู วันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2558

3.ให้โรงเรียนติดตามปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน วันแข่งขัน/สถานที่แข่งขัน/หลักเกณฑ์การแข่งขัน มีการเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามความเคลื่อนไหว และดำเนินการตามปฏิทินของจังหวัดอ่างทอง ที่เว็ปไซด์ตามข้อ 1

ติดต่อ สพป.สก.1