เครือข่ายสระขวัญ ขอเชิญร่วมปั่นเพื่อพ่อ

โรงเรียนบ้านคลองมะละกอและคณะครูนักเรียนเครือข่ายสระขวัญ พร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลสระขวัญ ขอเชิญร่วมปั่นจักรยาน ในงานปั่นเพื่อพ่อ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตลาด ก.สุปัญญา (แยกบ้านน้ำซับ) ตามถนนสาย ๓๕๙ แยกเข้าบ้านเนินผาสุก ผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเนินผาสุก ผ่านสะพานคลองพระสะทึง โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร อบต.สระขวัญ จุดสิ้นสุด ณ ตลาด ก.สุปัญญา จึงขอเรียนเชิญร่วมงานตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา