ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตปฏิญาณ ฯ ออนไลน์

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายสัตปฏิญาณ ฯ ออนไลน์ เพื่อแดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยลงนามได้ที่ www.ocsc.gfo.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1