โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้ง การดำเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล โดยจัดพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้จึงขอเชิญติดตามการดำเนินโครงการทางเว็บไซต์ http://www.panithailand.com และ facebook : http://www.facebook.com/panithanD

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา