ขอเชิญร่วมส่งผลงานหนังสือเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมส่งผลงานหนังสือเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งคุณสมบัติของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นหนังสือที่พิมพ์โฆษณาเป็นรูปเล่มบริบูรณ์ครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://academic.obec.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1