แจ้งโรงเรียนดังรายชื่อ รับเกียรติบัตรประเมินรับรองเครือข่ายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพในเด็กวัยเรียน

ส่งรายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตรไปที่สาธารณสุข อำเภอเขาฉกรรจ์

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

IMG_0001

 

ติดต่อเรา