ทำบุญโรงเรียนที่บ้านพักครู

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต 1
กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ที่บ้านพักครู
วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
BOON1 BOON2 BOON3 BOON4 BOON5 BOON6 BOON7 BOON8 BOON9 BOON10

ติดต่อ สพป.สก.1