ร่วมกฐินสามัคคี วัดหนองปัญหา ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านเทศมงคล
นำโดย ผอ.ขวัญวรา  พิชญชานันท์
คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
ร่วมทำบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๘
ณ วัดหนองปัญหา ต.บ้านแก้ง อ.เมืองฯ จ.สระแก้ว
S__4489248 S__4489245 S__4489242 S__4489239 S__4489238 S__4489236 S__4489234 S__4489230 S__4489232 S__4489227 S__4489225 S__4489224 S__4489237 _S__4489250S__4489223 S__4489252 S__4489247

ติดต่อเรา