“ค่ายรักอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต”

โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก จัดกิจกรรมค่าย “รักอ่านเขียนเรียนรู้ชีวิต”

ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2558

โดยมีวิทยากร ได้แก่

1. คุณธารา  ศรีอนุรักษ์

2. คุณพิณประภา  ขันธวุธ

3. คุณบุญนา  ตรีวิเศษ

ซึ่งเป็นนักเขียนอิสระมาให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านการเขียน ร้อยแก้ว และร้อยกรอง

1

2

 12285814_602970186510632_1608071116_n

12270226_602969313177386_23091206_n

12272551_602969376510713_1832054666_n

12283268_602969266510724_1404063992_n

12282775_602969566510694_410063592_n

33

 

 

ติดต่อเรา