การปฐมนิเทศการเรียนธรรมะ(นักธรรมตรี-โท)

การปฐมนิเทศการเรียนธรรมะ(นักธรรมตรี-โท)

                วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ร่วมกับวัดคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการเรียนธรรมะกับพระ  หลักสูตรนักธรรมตรีและนักธรรมโท  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม

00

000

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.klongyai.org 

ติดต่อเรา