แจ้งโรงเรียนที่สั่งเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65

โรงเรียนที่สั่งเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ให้มารับเสื้อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อ สพป.สก.1