เรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น, โรงเรียนบ้านลุงพลู , โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง ประชุม

เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจั่น  โรงเรียนบ้านลุงพลู และโรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษา หารือ และเตรียมการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าประชุม ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558  เวลา  13.00 น. ณ อาคารสำนักงานโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอบคุณค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1