ขอให้ส่งสรุปวันลาของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2558

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งสรุปวันลาของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2558

อ.เมืองสระแก้ว   1.บ้านคลองน้ำใส  2.บ้านคลองหมากนัด  3.บ้านท่ากะบาก  4.บ้านท่าระพา  5.บ้านน้ำซับเจริญ  6.บ้านเนินสวนอ้อย

7.บ้านโป่งดาวเรือง  8.บ้านหนองนกกระเรียน  9.สามัคคีประชาสรรค์  10.อนุบาลเมืองสระแก้ว

อ.เขาฉกรรจ์  1.บ้านคลองธรรมชาติ  2.บ้านคลองนางาม  3.บ้านซับมะนาว  4.บ้านวังรี  5.บ้านหนองกะทะ

อ.วังน้ำเย็น  1.บ้านวังบูรพา  2.บ้านท่าตาสี  3.บ้านพรสวรรค์  4.บ้านมหาเจริญ  5.บ้านใหม่สระบุรี

อ.คลองหาด  1.บ้านวังวน  2.บ้านคลองไก่เถื่อน  3.บ้านวังปืน

อ.วังสมบูรณ์  1.วังศรีทอง  2.บ้านวังใหม่  3.บ้านวังทอง  4.บ้านวังดารา

ขอความกรุณาส่งภายในวันที่ 23  พฤศจิกายน  2558  ขอบคุณค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1