ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก โรงเรียนวัดเกศแก้ว

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558  โรงเรียนบ้านวังวน

ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนวัดเกศแก้ว

P1150367P1150333

 P1150335 P1150336 P1150337 P1150338 P1150339 P1150340 P1150341 P1150342 P1150343 P1150344 P1150345 P1150346 P1150347 P1150348 P1150349 P1150352 P1150353 P1150354 P1150355 P1150356 P1150357 P1150358 P1150359 P1150360 P1150361 P1150362 P1150363 P1150364

Message us