แจ้งโรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์

แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงในเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ จัดส่งรายชื่อครูเพื่อเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-net ปีการศึกษา 2558 ให้โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทางเมลล์ [email protected]   ตามไฟล์ดังแนบ ขอบคุณค่ะ name