ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ ภายใต้หัวข้อ “เด็กๆดูแลตัวเองได้เมื่อภัยมา”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมประกวดเรียงความเรื่องภัยพิบัติ ภายใต้หัวข้อ เด็กๆดูแลตัวเองได้เมื่อภัยมาชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัล เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างความตระหนักด้านภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้แก่นักเรียน ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.facebook.com/ikidsupal , http://thailand.savethechildren.net

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา