ขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ระบบคัดตรงจากพื้นที่) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่  http://www.admission.pi.in.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1