ประกวดโครงงานและสื่อการเรียนการสอน

ด้วยกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพระเพลิงได้กำหนดงาน”มหกรรมวิชาการ สู่ชุมชนตำบลพระเพลิงเทิดพระเกียติ 88 พรรษา” 5 ธันวามหาราช ได้กำหนดจัดประกวดผลงานทางวิชาการโครงงาน/สื่อการเรียนการสอน กำหนดการแข่งขันในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์  หากโรงเรียนใดสนใจติดต่อที่ 089-5420250

ติดต่อ สพป.สก.1