ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย

โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ยินดีต้อนรับ

  1. นางวันเพ็ญ พิสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง
  2. นายบุญมี มะติตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นางชูศรี แนวสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
    ประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับครูผู้ช่วย  จำนวน 6 คนดังนี้
    วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

1.นางสาวสุวรรณีย์   ปริปุณณะ
2.นายอนุพงษ์ ปราสาทภิญโญ
3.นายพงศ์อนันต์   มัดถาปะโท
4.นางสาวสกุณา จันโท
5.นางสาวจริยาวรรณ ชะรุมรัมย์
6.นางสาวฐิญาภรณ์ แก้วมงคล
IMG_5318 IMG_5317 IMG_5315 IMG_5314 IMG_5302 IMG_5298 IMG_5297 IMG_5296 IMG_5294

ติดต่อเรา