ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย(TELS) 2015

ด้วยบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดโครงการ “การสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ” ภายใต้แนวคิด มุ่งสู่ต้นแบบการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2558 เวลา08.30 – 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์  บอลรูม อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  กลุ่มนิเทศฯ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนาโรงเรียนละ 1 ท่าน ( ดังแนบ)   111  1111

ติดต่อเรา