ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก ที่สามัคคีสกุลอรุณวิทยา

เด็กๆและคุณครูช่วยกันเตรียมดินลงในท่อ เพื่อใช้สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อให้สามารถควบคุมสารอาหารและคุณภาพของพืช และวัชพืชได้

 

IMG_2194 IMG_2195 IMG_2197 IMG_2198 IMG_2200 IMG_2201 IMG_2204 IMG_2206 IMG_2208 IMG_2211 IMG_2214 IMG_2217 IMG_2221 IMG_2225

เราจะพัฒนาทั้งทักษะการเรียน และทักษะการดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลูกๆนักเรียนกำลังช่วยกันเตรียมดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว (ท่อกินได้ )^^

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1