ประชาธิปไตยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

โรงเรียนบ้านสี่แยก ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนคนใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2557

aa1 aa2 aa3 aa4 aa5 aa6 aa7

 

 

 

Message us